Produktové listy

DMS Plugin: Doklady z DMS do systému Helios

Funkční popis:

Převodový můstek je určen pro autosalony, které používají systém DMS (Dealer Management System). Můstek umožňuje korektně naimportovat soubory exportu DMS (denní a měsíční uzávěrky) a založit vydané faktury, příjmové pokladní doklady, dobropisy, storna a ostatní účetní doklady. Můstek otvírá cestu k implementacím systému LCS Helios IQ pro prodejce vozů Škoda a VW.

 

Platforma:

Databáze:                        MS SQL

Prostředí:                        .NET, Inf. systém Helios Orange

 

Implemetnace:

 

Modul se implementuje pomocí zavedení službových položek. Položky ze systému DMS jsou přiřazeny těmto službovým položkám nad kterými jsou nastavené předkontace. Importované doklady jsou navázány navázány nad patřičné řady dokladu oběhu zboží.

 

Cena produktu a implementace:


Cena za licenci: 
40.000 Kč
Implementace v rozsahu 1 dne*:
10.000 Kč
Cestovné:
10 Kč/km

         

*Implementace zahrnuje nainstalování pluginů, instalace databáze a zaškolení týkající se používání převodového můstku.