SMS Call Centrum

Na základě požadavků našich zákazníků jsme integrovali do systému Helios Orange SMS Kontaktní centrum. Řešení umožňuje systémově přijímat a odesílat SMS zprávy. Podporujeme telekomunikační zařízení připojené k ústředně (GSM Gateway) ale i malá jednouživatelská řešení, která fungují i s obyčejným mobilním telefonem.

SMS Centrum je aplikace, kterou Vám dodáme upravenou na míru, dle Vašich požadavků. Typické použití je u strukturovaných SMS, kdy se na základě formátu zprávy vyhodnotí obsah a provede se požadovaná akce.

Příklady:

  • registrace nových zákazníků
  • informování o nových akcích, produktech, seminářích či prezentacích
  • sběr dat pomocí SMS libovolného charakteru

Řešení je velmi často využívané například ve společnostech, které využívají multi level marketing (MLM)